Beste ouders,

Om ons onderwijs en onze manier van werken, de begeleiding, activiteiten, schoolkosten en privacy goed te kunnen laten verlopen, vragen wij u bij de inschrijving van uw kind akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden .

Door inschrijving van uw kind voor Nederlands Taal- en Cultuuronderwijs bij de BibeleBonnseBerg School ontstaat er een overeenkomst tussen de school en u als ouder/verzorger. 

Bij het allerlaatste item in de voorwaardenlijst, betreffende gebruik van foto's of filmpjes voor promotiedoeleinden, kunt u daarvoor vooraf toestemming weigeren. Uiteraard hopen we dat u ook met deze voorwaarde kunt instemmen,over het algemeen vinden de leerlingen het heel leuk, en zijn ze er trots op om zichzelf terug te zien, in een nieuwsitem op de website of iets dergelijks.

Om de inschrijving te kunnen completeren, vragen wij u een kopie van een geldig paspoort of identiteitskaart van het kind bij de inschrijving te voegen. 

 

Onderwijs en begeleiding

Ik ga akkoord met de inrichting van het onderwijs op de BBB-School, ik werk met de school samen om zo het onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen.

Ik ga akkoord met de wijze waarop de BBB-School de school organiseert (onder andere beschreven in de schoolgids en het schoolplan).

Ik verplicht mij tot het delen van informatie die relevant is voor de school in het kader van het onderwijs of de begeleiding van de leerling.

Schoolkosten

Ik ga akkoord met de betaling van het vastgestelde lesgeld inclusief aanmeldingsgeld (éénmalig € 40,- onafhankelijk van het aantal kinderen).

Het bruto schoolgeld voor het schooljaar 2021 – 2022 bedraagt 1200€ per leerling per jaar. De bijdrage voor EU-leerlingen bedraagt 900€ per leerling per jaar.

Privacy

Ik geef toestemming aan de school om video’s, foto’s of verslagen van excursies, projecten, optredens, wedstrijden, feesten waarop mijn zoon/dochter voorkomt, te publiceren op het niet-openbare deel van de ICT-omgeving, met dien verstande dat op mijn expliciete verzoek een bijdrage waarop mijn zoon/dochter herkenbaar voorkomt direct zal worden verwijderd;

Ik geef toestemming om materiaal waarop mijn zoon/dochter herkenbaar voorkomt te gebruiken in nieuwsberichten op de openbare BBB-school website en op openbare BBB-social media, met dien verstande dat op mijn expliciete verzoek de bijdrage direct zal worden verwijderd;

Ik geef toestemming aan de school om tijdens schoolactiviteiten gemaakte foto’s of korte filmpjes waarop mijn zoon/dochter voor komt te gebruiken voor promotionele doeleinden van de school (schoolgids, voorlichtingsfolders, website).

Algemene voorwaarden

Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden.

Sponsor ons...

Zonder dat het geld kost!!

Klik hier voor meer informatie.

 

 

Impressum