School

De BibeleBonnseBergschool is een Nederlandse Taal- en Cultuurschool (NTC school). NTC onderwijs is wereldwijd het meest voorkomende Nederlands onderwijs in het buitenland. De school houdt zij zich aan de algemene kerndoelen voor Nederlands taalonderwijs zoals vastgelegd door het Ministerie van Onderwijs. Deze kerndoelen geven richtlijnen en minimumeisen voor het onderwijsaanbod en het niveau van kennis en vaardigheden die kinderen opdoen. Wekelijks wordt er les gegeven aan Nederlandse en Vlaamse kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Onze leerlingen volgen dit onderwijs als aanvulling op het lokale of internationale onderwijs en wij kunnen ze indelen in twee groepen:

1. Kinderen waarvan beide ouders Nederlands als moedertaal hebben
2. Kinderen waarvan één van de ouders Nederlandstalig is.

De school streeft ernaar Nederlandse en Vlaamse kinderen, die in Duitsland naar school gaan, een goede aansluiting te bieden aan het onderwijs in Nederland/België bij een eventuele terugkeer.

Onze school is een Nederlandse stichting en is aangesloten bij de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB).

Wij zoeken per 23 augustus 2021 twee leerkrachten basisonderwijs en een onderwijscoordinator.

Sponsor ons...

Zonder dat het geld kost!!

Klik hier voor meer informatie.

 

 

Impressum