De inspectie en het NOB

De school wordt regelmatig gecontroleerd door de Onderwijs Inspectie. Deze controleert of de school aan alle voorwaarden voldoet en brengt daarna rapport uit. Van zijn oordeel hangt ook de subsidieverstrekking af! 
Het laatste bezoek van de inspecteur was in 2015 en onze school is zeer positief beoordeeld. Het verslag van het laatste bezoek kunt u hier downloaden.

Het bezoek van de onderwijsinspectie is zeer nuttig. De school krijgt zo een objectief kwaliteitsoordeel en ook vooral nieuwe impulsen hoe we de school nog beter kunnen laten functioneren.

Naast het bezoek van de onderwijsinspectie krijgen we iedere 5 jaar bezoek van de Stichting NOB.  Zij verleende in opdracht van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap subsidiegelden aan Nederlandse scholen in het buitenland. Verder adviseert de Stichting NOB de Nederlandse scholen in het buitenland op afstand en ter plaatse. Het schoolbezoek aan de BibeleBonnseBerg staat in het teken van advisering ter plaatse. Tevens zijn schoolbezoeken voor Stichting NOB een belangrijke input voor de ontwikkeling van diensten en producten aan de scholen. Het bezoek in 2013 stond in het teken van de aanschaf van een nieuwe taalmethode en de wisseling van het bestuur.

Sponsor ons...

Zonder dat het geld kost!!

Klik hier voor meer informatie.

 

 

Actuele informatie vindt u ook op onze Facebookpagina.

Impressum