De Onderwijsinspectie en het NOB

De school wordt regelmatig gecontroleerd door de Onderwijsinspectie. Deze controleert of de school aan alle voorwaarden voldoet en brengt daarna rapport uit. Van zijn oordeel hangt ook de subsidieverstrekking af. 
Het laatste bezoek van de inspecteur was in december 2019 en onze school is met een voldoende beoordeeld. Dit rapport kunt u op de website van de Onderwijsinspectie vinden, maar kunt u ook hier downloaden.

Het bezoek van de Onderwijsinspectie is zeer nuttig. De school krijgt zo een objectief kwaliteitsoordeel en ook vooral nieuwe impulsen hoe we de school beter kunnen laten functioneren.

Naast het bezoek van de Onderwijsinspectie krijgen we iedere 5 jaar bezoek van de Stichting NOB.  Zij verleende in opdracht van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap subsidiegelden aan Nederlandse scholen in het buitenland. Verder adviseert de Stichting NOB de Nederlandse scholen in het buitenland op afstand en ter plaatse. Het schoolbezoek aan de BibeleBonnseBerg staat in het teken van advisering ter plaatse. Tevens zijn schoolbezoeken voor Stichting NOB een belangrijke input voor de ontwikkeling van diensten en producten aan de scholen. Het bezoek in 2018 stond in het teken van ondersteuning in verbetering van de zichtbaarheid en in digitalisering van onze onderwijsmethoden. Sindsdien maken bestuur en docenten gebruik van continue ondersteuning en advies van het NOB door deelname aan workshops, persoonlijk advies en hun informatieportaal Globus.

Sponsor ons...

Zonder dat het geld kost!!

Klik hier voor meer informatie.

 

 

Impressum