Inschrijfformulier

Text130

Algemene gegevens 

(Alle vetgedrukte keuzevelden moeten verplicht worden ingevuld.)

Familienaam:

Woonadres:

Postcode en Stad:

Telefoonnummer:

Gezinssituatie (Aantal kinderen / Leeftijden):

Welke taal (talen) wordt (worden) er thuis gesproken: 

Naam 1e contactpersoon

Telefonnummer 1e contact:

e-mail adres 1e contact:

Nationaliteit 1e contact:

Naam 2e Contactpersoon:

Telefonnummer 2e contact:

e-mail adres 2e contact:

Nationaliteit 2e contact:

Algemene gegevens kind

Naam kind:

Geboortedatum kind:

Nationaliteit kind:

Datum aankomst van gezin/kind in (land):

Wat is de eerste taal van uw kind?

Wat is de tweede taal van uw kind?

Verwachte verblijfsduur:

Medische bijzonderheden of evt. andere bijzonderheden:

Schoolloopbaan van het kind

Overzicht van het tot nu toe gevolgde onderwijs binnen en buiten Nederland:

Het betreffende land waar dit onderwijs is gevolgt:

Heeft het kind tijdens het onderwijs in het buitenland ook Nederlands onderwijs gevolgd en op welke manier? (Dagschool, NTC-school, Afstandsonderwijs: Edufax , IVIO-Wereldschool, INIO etc):

Overige relevante informatie betreffende de schoolloopbaan:

Informatie lokale school

Naam school:

Contactgegevens school:

Groep / level:

Schooltijden:

Instructietaal:

Engels

Duits

Overige onderwijstalen:

Engels

Duits

Hoe gaat het met de leerling op de dagschool?

Patrick Nederkoorn komt naar Bonn en bezoekt de Bibelebonnseberg School

 

Sponsor ons...

Zonder dat het geld kost!!

Klik hier voor meer informatie.

 

 

Impressum