Bestuur

De Bibelebonnsebergschool is een Nederlandse stichting en is ingeschreven bij de Nederlandse kamer van koophandel. De school wordt geleid door een bestuur bestaande uit een voorzitter, penningmeester en een secretaris. Ter ondersteuning streeft het bestuur ernaar om het bestuur aan te vullen met een aantal bestuurlijk medewerkers.

Het bestuur heeft de volgende taken:
• Beleid opstellen, vaststellen en deels uitvoeren (financieel, locatie, onderwijskundig, personeel, communicatie, kwaliteitszorg)
• Toezicht op de uitvoering van het beleid
• Zorgen voor inspraak
• Uitvoeren van dagelijkse taken

Het besturen van de BibeleBonnseBergSchool wordt door ons ervaren als interessant en een uitdagende mogelijkheid om de school in stand te houden en verder te ontwikkelen. Bij de uitvoering van onze taken kunnen wij uw hulp en ondersteuning gebruiken!

Even voorstellen

  • Richard Klein: Voorzitter
  • Roel Neggers: Penningmeester
  • Lex van Rooij: Secretaris
     

Contact: bestuur@bbb-school.de

Wij zoeken per 23 augustus 2021 twee leerkrachten basisonderwijs en een onderwijscoordinator.

Sponsor ons...

Zonder dat het geld kost!!

Klik hier voor meer informatie.

 

 

Impressum